سهام

جلسه بیستم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-20-final

جلسه آخر الگو های حرکتی ریاضی ایچیموکو


جلسه هجدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-18

ماهیت چیکو اسپن و زمان در ایچیموکو


جلسه هفدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-17

بررسی علل تشکیل های ولو ولید و نحوه شناسایی این نواحی


جلسه شانزدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-16

بررسی ماهیت کراس ها و مفهوم جابجایی قیمت و سقف و کف ها


جلسه چهاردهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-14

بررسی تخصصی عملکرد اجزا و سیستم ایچیموکو نسبت به دوره های خودش


جلسه سیزدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-13

تناسبات ذات ایچیموکو و تکمیلی چرخه


فارکس چیست؟

/post-2

با گذشت زمان روش های نوینی برای خرید و فروش ،داد و ستد برای دنیا بوجود آمد .این بازار های مالی به شکل های مختلف در حال حاضر در جهان وجود دارد. بزرگترین بازار مالی جهان فارکس نام دارد که به انگلیسی به آن Forex میگوییم و مختصر شده کلمه Foreign Exchange یا همان داد و ستد خارجی است. در ایران نیز این بازار با اسم بورس داخلی در حال استفاده کاربران میباشد.بازار های دیگری نیز همچون بازار های ارز دیجیتال یا همان کریپتوکارنسی نیز جز این بازار فارکس میباشند.