ریل دایورجنس

ترجمه (فارسی) کتاب ایچیموکو کینکو هیو ساساکی - Ichimoku Kinko Hyo Sasaki

/ichimoku-kinko-hyo-farsi

این کتاب به تالیف آقای ساساکی به زبان ژاپنی بوده که از طریق مجموعه فرکتالز تریدرز و در راس آن استاد علیشاه شریف نیا به همت آقای حمید جهانتابی به فارسی روان ترجمه شد و در دسترس عموم قرار گرفت.در این کتاب شما با مفاهیم قیمت ،میانگین ها، زمان، امواج و تحلیل تمامی موارد ذکر شده آشنا خواهید شد.


جلسه هجدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-18

ماهیت چیکو اسپن و زمان در ایچیموکو


جلسه پنجم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-5

تناسبات و استفاده از آن برای معاملات


جلسه دوم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-2

واقعیت واگرایی های فرکتالی در بازار های مالی