مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹الگو ها
🔹ترند لاین
🔹زمان در پرایس اکشن