مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹اصول پرایس اکشن
🔹زمان