مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹تکمیل پترن N
🔹50 درصد در پرایس
🔹زمان