مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول چنگال
🔹اصول پرایس اکشن و ایچیموکو
🔹زمان