مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول ایچیموکو
🔹ترید قطعی
🔹زمان