مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹اصول چنگال
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان