مطالب و روش های استفاده شده:

🔹ایچیموکو زمانی
🔹تناسبات در مکدی
🔹اصول پرایس اکشن(هیدن دایورجنس)