مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن(ترند لاین ها،اصول چنگال)
🔹زمان در چنگال  
🔹50 درصد در پرایس اکشن