مطالب و روش های استفاده شده:

🔹کاربرد چنگال و قوانین آن
🔹زمان
🔹اصول پرایس(50 درصد)
🔹اصول ایچیموکو