مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصول پرایس اکشن
🔹تشخیص ،های و لو
🔹مبحث 50 درصد
🔹اصول چنگال