مطالب و روش های استفاده شده:

🔹اصل چنگال و حرکات خود بازار
🔹باکس دوره ها
🔹پترن ها
🔹اصول ایچیموکو