مطالب و روش های استفاده شده:
🔹این لایو ترید براساس اصول ایچیموکو می باشد
🔹که بصورت کامل در ویدیو بعدی توضیح داده شده است.