مطالب و روش های استفاده شده:
🔹لایو ترید با اصول ایچیموکو همراه با توضیحات(توضیحات در ویدیو بعدی)