مطالب و روش های استفاده شده:
🔹ترید با هیدن دایورجنس ایچیموکو
🔹سیکل های زمانی