مطالب و روش های استفاده شده:
🔹ترند لاین
🔹اصول چنگال
🔹چرخه