مطالب و روش های استفاده شده:
🔹محاسبه تی سی ار ایچیموکو
🔹 شکست و پولبک پرایس
🔹تایم زونی که باید هیدن دایورجنس عمل میکرد