مطالب و روش های استفاده شده:
🔹کف یا سقفی زده نمیشه تا حرکات بازار متعادل بشن و در جهت ایجاد تعادل اجزا با دید گرافیکی و ریاضی بما مسیر رو نشون میدن اخبار صرفا مومنتوم رو میبرن بالا حرکت اصلی تغییر نمیکنه