مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول چرخه و ایچیموکو
🔹باید قیمت و زمان همدیگه رو تایید کنند