مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹کراس های مخفی
🔹خبر،جهت تغییر نمیده مومنتوم رو میبره بالا