مطالب و روش های استفاده شده:
🔹بر اساس تایم کراس های مخالف هم در ایچیموکو و ابر کومو
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان