مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو
🔹طلا ناحیه برگشتی زمانی به نسبت های 78 دوره و اسپن بی که باید تاچ میشد