مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹اصول ایچیموکو
🔹تناسبات در سقف و کف ها