مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹مثلث جمع شونده
🔹کراس برعکس
🔹 زمان