مطالب و روش های استفاده شده:

🔹معرفی اندیکاتور اختصاصی گروه فرکتالز تریدرز(Fractalstraders)
🔹اصول چرخه
🔹زمان