مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول ایچیموکو و چرخه ها
🔹اصول پرایس اکشن
🔹ترند لاین
🔹زمان