مطالب و روش های استفاده شده:
🔹اصول پرایس اکشن
🔹اصول و قوانین چنگال
🔹اصول ایچیموکو
🔹زمان