آنچه می آموزید:

🔹ترند لاین ها چگونه عمل میکنند؟

🔹خطوط محوری نسبت به میانگین های ایچیموکو

🔹فاصله بین قیمت و میانگین ها