مطالب و روش های استفاده شده:
🔹توضیحات کامل لایو ترید قطعی با ایچیموکو(ویدیو قبلی)