مووینگ اوریج

ترجمه (فارسی) کتاب ترسيم مربع محدوده قيمت سیستم¬های معاملاتی (Square The Range Trading System Final)

/square-the-range-trading-system-final

این کتاب به تالیف اقای میکائیل. اس. جنکینز بوده که از طریق مجموعه فرکتالز تریدرز و در راس آن استاد علیشاه شریف نیا به  همت آقای حمید جهانتابی به فارسی روان ترجمه شد و در دسترس عموم قرار  گرفت.در این کتاب شما با مفاهیم قیمت ،میانگین ها، زمان، امواج و تحلیل  تمامی موارد ذکر شده آشنا خواهید شد.


ترجمه (فارسی) کتاب ایچیموکو کینکو هیو ساساکی - Ichimoku Kinko Hyo Sasaki

/ichimoku-kinko-hyo-farsi

این کتاب به تالیف آقای ساساکی به زبان ژاپنی بوده که از طریق مجموعه فرکتالز تریدرز و در راس آن استاد علیشاه شریف نیا به همت آقای حمید جهانتابی به فارسی روان ترجمه شد و در دسترس عموم قرار گرفت.در این کتاب شما با مفاهیم قیمت ،میانگین ها، زمان، امواج و تحلیل تمامی موارد ذکر شده آشنا خواهید شد.


جلسه دهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-10

بررسی چرخه ها با مثال و حالت U درمیانگین ها و ریز موج در چارت


جلسه پنجم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-5

تناسبات و استفاده از آن برای معاملات


جلسه چهارم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-4

اصول پایه میانگین ها و نحوه استفاده از آن در چارت


جلسه سوم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-3

میانگین ها زمان میانگین ها و ارتباط آنها با ایچیموکو