تحلیل زمان

ترجمه (فارسی) کتاب ترسيم مربع محدوده قيمت سیستم¬های معاملاتی (Square The Range Trading System Final)

/square-the-range-trading-system-final

این کتاب به تالیف اقای میکائیل. اس. جنکینز بوده که از طریق مجموعه فرکتالز تریدرز و در راس آن استاد علیشاه شریف نیا به  همت آقای حمید جهانتابی به فارسی روان ترجمه شد و در دسترس عموم قرار  گرفت.در این کتاب شما با مفاهیم قیمت ،میانگین ها، زمان، امواج و تحلیل  تمامی موارد ذکر شده آشنا خواهید شد.


ترجمه (فارسی) کتاب ایچیموکو کینکو هیو ساساکی - Ichimoku Kinko Hyo Sasaki

/ichimoku-kinko-hyo-farsi

این کتاب به تالیف آقای ساساکی به زبان ژاپنی بوده که از طریق مجموعه فرکتالز تریدرز و در راس آن استاد علیشاه شریف نیا به همت آقای حمید جهانتابی به فارسی روان ترجمه شد و در دسترس عموم قرار گرفت.در این کتاب شما با مفاهیم قیمت ،میانگین ها، زمان، امواج و تحلیل تمامی موارد ذکر شده آشنا خواهید شد.


جلسه هجدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-18

ماهیت چیکو اسپن و زمان در ایچیموکو


جلسه شانزدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-16

بررسی ماهیت کراس ها و مفهوم جابجایی قیمت و سقف و کف ها


جلسه پانزدهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-15

چرا یک از تناسبات ایچیموکو حفظ شد-ارتباط گن و هوسودا چیست؟


جلسه سوم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-3

میانگین ها زمان میانگین ها و ارتباط آنها با ایچیموکو