برگشت از عدد 52

لایو ترید 15

/live-15

لایو ترید تخصصی با سیستم ایچیموکو دیفالت و چرخه اعداد