ژاپن

ترجمه (فارسی) کتاب ایچیموکو کینکو هیو ساساکی - Ichimoku Kinko Hyo Sasaki

/ichimoku-kinko-hyo-farsi

این کتاب به تالیف آقای ساساکی به زبان ژاپنی بوده که از طریق مجموعه فرکتالز تریدرز و در راس آن استاد علیشاه شریف نیا به همت آقای حمید جهانتابی به فارسی روان ترجمه شد و در دسترس عموم قرار گرفت.در این کتاب شما با مفاهیم قیمت ،میانگین ها، زمان، امواج و تحلیل تمامی موارد ذکر شده آشنا خواهید شد.