جلسه نهم

جلسه نهم آموزش تخصصی ایچیموکو (علیشاه شریف نیا)

/general-9

بررسی ذات ایچیموکو و شروع چرخه